Vardagar kl.10.00 - 18.00
Lördag & Söndag kl.10.00 - 15.00
OBS!  Helgerna 11-12 nov och 18-19 nov håller vi stängt

VÄXTGARANTI

Vår garanti innebär att du ska få en frisk och sortäkta planta, detta gäller samtliga växtgrupper.
Växtgarantin omfattar endast vedartade växter. Perenner och sommarblommor omfattas inte av växtgarantin.

Eventuell reklamation ska göras senast:
Vårköp (mars-maj)- inom 5 månader
Sommarköp (juni-september)- inom 2 månader
Höstköp (oktober-november)- ingen vintergaranti.
Vi kan ej råda över vinterskador p.g.a. extremt väder.

Garantin gäller inte då växterna:
Skadats vid transport eller vid plantering
Fått felaktig skötsel
Angripits av vilt, skadedjur eller sjukdomar
Planterats i krukor eller andra planteringskärl

Observera!
Spara alltid kvittot - det är din garantisedel